Demonstrace a shromáždění

Shromáždění proti odvolání děkana Miroslava Ševčíka

1. května – Pochod míru a shromáždění na Vítkově
Stát jsme my, občané České republiky!

Záznam ze shromáždění na Vítkově 1. května 2023

Jak na draka s fialovou, černou a vykulenou hlavou?


video ke stažení a šíření

Na Vítkově promluvili:


Ladislav Jakl
publicista

Petr Bahník
předseda Akce D.O.S.T.

David Bohbot
bezpečnostní expert

Pynelopi Cimprichová
Švýcarská demokracie

Zdeněk Jandejsek
zemědělský expert

Otto Černý
Trikolora

David Formánek
publicista

Vladimír Štěpán
energetický expert

Ivan Noveský
energetický expert

Josef Skála
KSČM

Jiří Kobza
poslanec SPD

Václav Hrabák
publicista

Akci na Vítkově podporují:


Zdeněk Koudelka
ústavní právník

Marek Obrtel
šéf domobrany

Stanislav Novotný
publicista

Jaroslav Bašta
poslanec SPD

Zuzana Majerová
předsedkyně Trikolory

Jana Turoňová
ČSSD

Jakub Olbert
hnutí Pes

Antonín Baudyš
hnutí Cesta

Vladimíra Vítová
předsedkyně ANS

Roztislav Kubíček
Občan v odporu

Denis Novák
AKS

Radana Trčová
Občan v odporu

Josef Nos
písničkář
Mírový pochod: 1. máj je především svátek jara, lásky a oslava života. Nastrčení úředníci, ministři, vojenští oficírové i lékaři se však chystají na válku, přestože naši zemi nikdo vojensky neohrožuje. Loutková vláda poslušně plní cizí zadání a vměšuje se do zahraničního válečného konfliktu, přestože tím ohrožuje každého z obyvatel naší země. My se však černo-fialového zatahování do války odmítáme účastnit a to půjdeme společně vyjádřit mírovým pochodem z náměstí Republiky (sraz ve 14 hodin) na horu Vítkov.

Shromáždění na Vítkově: Vítkov je pro náš národ symbolem toho, že se i hrstka odhodlaných lidí bez hmotného zázemí dokáže úspěšně postavit početní a materiální přesile zotročovatelů. A právě nyní se v situaci, kdy se nás snaží zotročit kruhy s ohromným finančním zázemím, nacházíme. Fialová vláda, slouhové zahraničních zájmů, se nyní snaží dostat náš národ na lopatky. Pokračují v dlouhodobé a systematické destrukci národní identity, vzdělání, společného státního majetku, osobních svobod, osobního vlastnictví, rodinných hodnot i pohlavní identity každého jednotlivce pomocí agend EU, NATO, WHO, Green-deal, LGBT, ČT atd. A nyní se tento proces navíc snaží urychlit tím, že chtějí zatáhnout naší zemi do válečného konfliktu.

Tyto síly, které režírují i „naši“ loutkovou fialovou vládu, a které na tom pracují za obrovské (v podstatě neomezené) finanční podpory již řadu let, počítají s tím, že jakýkoliv odpor zanikne v nekonečných neshodách a hašteření opozičních kruhů. A samozřejmě toto hašteření velmi aktivně podporují. Jediné, čeho se skutečně děsí, a o čem ví, že jim může skřížit jejich plány je to, že se obyvatelé českých zemí semknou a cizím silám se společně postaví. Ale právě v tom tkví naše jediná šance – spojením našich sil můžeme dokázat zvrátit vývoj v naší zemi z naprostého podrobení se cizí moci v návrat skutečných hodnot a v opětovné vzkvétání naší země.

Proto se společně sejdeme před památníkem Jana Žižky, abychom udělali další krok ke spolupráci národních opozičních sil a zveme všechny, kterým leží na srdci osud naší krásné země, aby přišli společně s námi podpořit myšlenku spolupráce pro záchranu našeho státu. Nejde o to dostat na Vítkov co nejvíc lidí. Neplatíme žádné billboardy, reklamy ani svoz autobusy – touto cestou opravdová revoluce nevznikne. Čas na skutečně masové hnutí ještě přijde. K tomu však nejdříve musí vzniknout silné spojenectví bez ohledu na uspokojování osobních ambicí. A o tom právě bude naše prvomájové setkání na Vítkově.

Přijďme a společně vytvořme energii, kterou již nepůjde zastavit!

Shromáždění na podporu děkana Miroslava Ševčíka se odkládá!

Původně se mělo na akademickém senátě Vysoké školy ekonomické 24. dubna projednávat odvolání docenta Miroslava Ševčíka. Avšak na definitivním programu zasedání nakonec projednávání odvolání děkana Ševčíka nebylo zařazeno. Věříme, že právě i zásluhou našich aktivit došlo vedení VŠE k závěru, že další snaha odvolat docenta Ševčíka se neslučuje s principem nezávislosti školství na ideologických požadavcích vládní garnitury.

Děkujeme všem za podporu a o dalších krocích vás budeme informovat.

18. března – Pojďme na Blaník probudit rytíře

15:00 sraz před zámeckou hospodou v Louňovicích pod Blaníkem a poté výstup na horu Blaník

Akce 17. listopadu – v 9:00 Hlávkova kolej, v 17:00 Vyšehrad a pochod na Národní

Vážení spoluobčané!
Státní svátek 17. listopadu je historickým symbolem zápasu za svobodu, občanská práva a suverenitu naší země. Tyto hodnoty jsou vážně ohroženy i dnes. Pod záminkou údajné obrany demokracie je opět zpochybňována svoboda slova a přesvědčení. Političtí oponenti vlády jsou zastrašováni, skandalizováni a umlčováni cenzurou. Šíří se atmosféra špiclování, provokací a udavačství. Odmítáme takový vývoj a vyzýváme všechny svobodymilovné občany, aby si připomněli odkaz 17. listopadu a připojili se k akcím iniciativy „Zachraňme náš stát!“, které vyvrcholí večerním průvodem z pražského Vyšehradu na Národní třídu.


9:00 – Pietní akce u Hlávkovy koleje

Přátelé, zveme Vás na pietní akci 17. 11. u Hlávkových kolejí v Praze, k uctění výročí památky československých studentů a vlastenců povražděných německými okupanty 17. a 18. 11. 1939. Prezident republiky je po zásluze vyznamenal medailí Za chrabrost.

Uctěme památku obětí skutečných hrdinů 17. 11. boje za náš stát a dostojme jejich odkazu zvláště nyní, kdy otázka české státnosti, nezávislosti a svébytnosti je tak často zpochybňována.

9:00 Pietní akce před Hlávkovou kolejí v Praze, a to jako připomínka obětí nacistické perzekuce československých vysokoškoláků ze 17. listopadu 1939.


14:00 Sraz před bývalým Federálním shromážděním (Nová budova Národního muzea - Vinohradská 1) a připojení se k průvodu na Českou televizi.

17:00 – Pochod Zachraňme náš stát z Vyšehradu na Národní

Pojďme se společně sejít na Vyšehradě, na místě, které je neodlučitelně spjato s naší státností, a vydejme se na společnou cestu na Národní třídu demonstrovat naše odhodlání zachránit to, co nám odkázaly generace našich předků.

Před 33 lety šel průvod na Národní třídu, aby bojoval za svobodu, která je nám postupně opět odnímána. Nenechme se o ni znovu připravit.

za svobodu
za zrušení cenzury
za právo na pravdivé informace
za státní suverenitu
za propuštění politických vězňů

17:00 Setkání před bazilikou svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě a následný pochod na Národní. A vezměme si sebou svíčky.


 

Záznam ze shromáždění na Vítkově 1. května 2023

Výzva POJĎME SE NEBÁT!

(text výzvy)
PODEPSAT VÝZVU

Mír a spravedlnost

Prohlášení k výzvě Mír a spravedlnost

Bašta na Hrad!

Společná výzva zástupců stran, hnutí a spolků

17. 11. pochod Zachraňme náš stát z Vyšehradu na Národní

(podrobnosti)

Vyhlášení iniciativy Zachraňme náš stát

Záznam z vyhlášení výzvy Zachraňme naši republiku


 

#zachranmenasstat