Aktuality

Před rokem vznikla iniciativa Zachraňme náš stát

Před 105 lety vznikl náš moderní stát. Přečkal těžké i tragické časy a před necelými 31 lety se o něco zmenšil, protože se ne všichni cítili v našem společném státě komfortně. Je to ale stále náš stát, náš domov, náš prostor, naše krajina. Leží tu naši předkové a kolem sebe vidíme jejich dílo. Vidíme ho i v sobě. V tom, čím jsme, co máme rádi, k čemu chováme úctu, co respektujeme, co chráníme, o co se bojíme.

Nyní chováme naléhavé přesvědčení, že náš stát je nutno zachraňovat. Opět je ohrožena jeho suverenita, ba i jeho existence. Jsou zpochybněny kulturní, morální a civilizační prazáklady našeho státního a národního společenství. Je ohrožena svoboda každého z nás. Vše, na čem nám tak záleží, je rozleptáváno nebo je dokonce předmětem zásadního přehodnocování, ba i útoků. Proto před rokem vznikla iniciativa Zachraňme náš stát. Nechceme se pasivně dívat na to, jak současné vládnoucí garnitury ve prospěch cizích zájmů ohrožují kvalitu života obyvatel našeho státu, jak ničí svobodu slova, svobodu podnikání, jak nás zatahují do svých geopolitických her i do všech rizik s tím spojených.

Jsme si jisti, že podobně to vidí i velká část naší veřejnosti. Naše iniciativa vznikla proto, aby se nikdo s podobnými postoji už necítil být na všechno sám a v izolaci. Chceme spojovat ty, kterým na našem státu záleží a kteří se o něj bojí. Nabízíme platformu pro komunikaci, pro krystalizaci názorů na to, jak vybřednout ze současné politické a společenské krize.

Po roce můžeme říci, že se nám podařilo na mnohé hrozby naléhavě upozornit a že hodně lidí získalo důvěru, že je tu naděje na změnu. Žádná z našich obav před rokem formulovaných nepozbyla na naléhavosti. Ba možná některé další přibyly. Proto tu musíme být i my. A nabízíme svou ruku všem, kterým není jedno, co se s naším státem, s naší Českou republikou bude dít.

28. října 2023

Ladislav Jakl, publicista
Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory
Mgr. Jiří Kobza, poslanec SPD
Mgr. Petr Bahník, předseda Akce D.O.S.T.
Ing. Václav Hrabák, publicista, Národní proud
JUDr. Daniela Kovářová, senátorka
Mgr. Michal Semín, místopředseda Akce D.O.S.T.
Ing. Bc. Ivan Noveský, energetik
Mgr. Petr Štěpánek, hudebník a spisovatel, 1. místopředseda Trikolory
PhDr. Jiří Hejlek, filosof
Mgr. Josef Nerušil, předseda SPD Praha
Ing. Tomáš Doležal, ekonom, politický analytik
František Červenka, publicista
Josef Nos, písničkář
PhDr. Radomír Malý, signatář Charty 77, historik
Jiří Fuchs, filosof
Mgr. Pynelopi Cimprichová, ekonom
Dušica Zimová, publicistka a moderátorka
Michal Gulyáš, spisovatel

Shromáždění proti odvolání děkana Miroslava Ševčíka1. května – Pochod míru a shromáždění na Vítkově
Stát jsme my, občané České republiky!

Záznam ze shromáždění na Vítkově 1. května 2023

Jak na draka s fialovou, černou a vykulenou hlavou?


video ke stažení a šíření

Na Vítkově promluvili:


Ladislav Jakl
publicista

Petr Bahník
předseda Akce D.O.S.T.

David Bohbot
bezpečnostní expert

Pynelopi Cimprichová
Švýcarská demokracie

Zdeněk Jandejsek
zemědělský expert

Otto Černý
Trikolora

David Formánek
publicista

Vladimír Štěpán
energetický expert

Ivan Noveský
energetický expert

Josef Skála
KSČM

Jiří Kobza
poslanec SPD

Václav Hrabák
publicista

Akci na Vítkově podporují:


Zdeněk Koudelka
ústavní právník

Marek Obrtel
šéf domobrany

Stanislav Novotný
publicista

Jaroslav Bašta
poslanec SPD

Zuzana Majerová
předsedkyně Trikolory

Jana Turoňová
ČSSD

Jakub Olbert
hnutí Pes

Antonín Baudyš
hnutí Cesta

Vladimíra Vítová
předsedkyně ANS

Roztislav Kubíček
Občan v odporu

Denis Novák
AKS

Radana Trčová
Občan v odporu

Josef Nos
písničkář
Mírový pochod: 1. máj je především svátek jara, lásky a oslava života. Nastrčení úředníci, ministři, vojenští oficírové i lékaři se však chystají na válku, přestože naši zemi nikdo vojensky neohrožuje. Loutková vláda poslušně plní cizí zadání a vměšuje se do zahraničního válečného konfliktu, přestože tím ohrožuje každého z obyvatel naší země. My se však černo-fialového zatahování do války odmítáme účastnit a to půjdeme společně vyjádřit mírovým pochodem z náměstí Republiky (sraz ve 14 hodin) na horu Vítkov.

Shromáždění na Vítkově: Vítkov je pro náš národ symbolem toho, že se i hrstka odhodlaných lidí bez hmotného zázemí dokáže úspěšně postavit početní a materiální přesile zotročovatelů. A právě nyní se v situaci, kdy se nás snaží zotročit kruhy s ohromným finančním zázemím, nacházíme. Fialová vláda, slouhové zahraničních zájmů, se nyní snaží dostat náš národ na lopatky. Pokračují v dlouhodobé a systematické destrukci národní identity, vzdělání, společného státního majetku, osobních svobod, osobního vlastnictví, rodinných hodnot i pohlavní identity každého jednotlivce pomocí agend EU, NATO, WHO, Green-deal, LGBT, ČT atd. A nyní se tento proces navíc snaží urychlit tím, že chtějí zatáhnout naší zemi do válečného konfliktu.

Tyto síly, které režírují i „naši“ loutkovou fialovou vládu, a které na tom pracují za obrovské (v podstatě neomezené) finanční podpory již řadu let, počítají s tím, že jakýkoliv odpor zanikne v nekonečných neshodách a hašteření opozičních kruhů. A samozřejmě toto hašteření velmi aktivně podporují. Jediné, čeho se skutečně děsí, a o čem ví, že jim může skřížit jejich plány je to, že se obyvatelé českých zemí semknou a cizím silám se společně postaví. Ale právě v tom tkví naše jediná šance – spojením našich sil můžeme dokázat zvrátit vývoj v naší zemi z naprostého podrobení se cizí moci v návrat skutečných hodnot a v opětovné vzkvétání naší země.

Proto se společně sejdeme před památníkem Jana Žižky, abychom udělali další krok ke spolupráci národních opozičních sil a zveme všechny, kterým leží na srdci osud naší krásné země, aby přišli společně s námi podpořit myšlenku spolupráce pro záchranu našeho státu. Nejde o to dostat na Vítkov co nejvíc lidí. Neplatíme žádné billboardy, reklamy ani svoz autobusy – touto cestou opravdová revoluce nevznikne. Čas na skutečně masové hnutí ještě přijde. K tomu však nejdříve musí vzniknout silné spojenectví bez ohledu na uspokojování osobních ambicí. A o tom právě bude naše prvomájové setkání na Vítkově.

Přijďme a společně vytvořme energii, kterou již nepůjde zastavit!

Pojďme šířit naše noviny Věstník Vltava

Věstník Vltava

Vážení příznivci iniciativy Zachraňme náš stát, nastává okamžik, kdy je nutné mobilizovat naše síly.

Naše země je v ohrožení ještě dalekosáhleším, než byla v době vzniku naší společné iniciativy. Média dosadila na prezidentský post válečného štváče, generála vojenské organizace, jež je známá svou agresivitou a bývalého rozvědčíka komunistické diktatury. Nic na tom nemění to, že již po pár dnech po zvolení jsou sami jeho voliči zděšeni jeho výroky. Moc je uchopena a média mají dále celou situaci pod kontrolou, stejně jako tomu bylo v roce 1948.

Přesto nám však Moc, zaslepená svou neotřesitelností, ponechává „blahoskloně“ ještě určité poslední výdobytky svobody. Protože nám leží na srdci osud naší země, jsme povinni ji využít... (celý článek a Věstník Vltava ke stažení)

Výzva POJĎME SE NEBÁT!

Naše vláda škodí lidem. Zasahuje jim do životů, ohrožuje jejich svobodu i prosperitu. Prodává naši suverenitu a slouží cizím zájmům. Náš národ ale není stádem ovcí. Často to dlouho vypadá, že si nechá líbit všechno. Ale když se pak ozve, obvykle to stojí za to. Poměry v naší republice jsou dnes natolik neudržitelné, že chvíle se nahlas ozvat právě přichází.

Drtivá inflace sebrala během krátké doby velkou část úspor všem z nás, kdo mysleli na budoucnost. Energetická drahota posílá do chudoby stále další a další vrstvy našich obyvatel. Před krachem jsou živnostníci, malé a střední firmy i firmy a značky se staletými kořeny patřící k národnímu bohatství. A v neposlední řadě to nejděsivější: Vláda dělá vše pro to, aby nás zatáhla do válečného konfliktu.

A v této situaci připravuje vláda kroky, které... (celý text výzvy)
PODEPSAT VÝZVU

Prohlášení iniciativy Zachraňme náš stát k 2. kolu prezidentských voleb

Prohlášení iniciativy Zachraňme náš stát k hlasování o nedůvěře vlády

(text prohlášení)

Podporujeme demonstraci za vyslovení nedůvěry vládě

Mír a spravedlnost

Prohlášení k výzvě Mír a spravedlnost

17. listopadu – Vyšehrad a Národní uliceFotogalerie z průvodu na Národní třídu na Vltava.news


Akce 17. listopadu – v 9:00 Hlávkova kolej, v 17:00 Vyšehrad a pochod na Národní

Vážení spoluobčané!
Státní svátek 17. listopadu je historickým symbolem zápasu za svobodu, občanská práva a suverenitu naší země. Tyto hodnoty jsou vážně ohroženy i dnes. Pod záminkou údajné obrany demokracie je opět zpochybňována svoboda slova a přesvědčení. Političtí oponenti vlády jsou zastrašováni, skandalizováni a umlčováni cenzurou. Šíří se atmosféra špiclování, provokací a udavačství. Odmítáme takový vývoj a vyzýváme všechny svobodymilovné občany, aby si připomněli odkaz 17. listopadu a připojili se k akcím iniciativy „Zachraňme náš stát!“, které vyvrcholí večerním průvodem z pražského Vyšehradu na Národní třídu.


9:00 – Pietní akce u Hlávkovy koleje

Přátelé, zveme Vás na pietní akci 17. 11. u Hlávkových kolejí v Praze, k uctění výročí památky československých studentů a vlastenců povražděných německými okupanty 17. a 18. 11. 1939. Prezident republiky je po zásluze vyznamenal medailí Za chrabrost.

Uctěme památku obětí skutečných hrdinů 17. 11. boje za náš stát a dostojme jejich odkazu zvláště nyní, kdy otázka české státnosti, nezávislosti a svébytnosti je tak často zpochybňována.

9:00 Pietní akce před Hlávkovou kolejí v Praze, a to jako připomínka obětí nacistické perzekuce československých vysokoškoláků ze 17. listopadu 1939.


14:00 Sraz před bývalým Federálním shromážděním (Nová budova Národního muzea - Vinohradská 1) a připojení se k průvodu na Českou televizi.

17:00 – Pochod Zachraňme náš stát z Vyšehradu na Národní

Pojďme se společně sejít na Vyšehradě, na místě, které je neodlučitelně spjato s naší státností, a vydejme se na společnou cestu na Národní třídu demonstrovat naše odhodlání zachránit to, co nám odkázaly generace našich předků.

Před 33 lety šel průvod na Národní třídu, aby bojoval za svobodu, která je nám postupně opět odnímána. Nenechme se o ni znovu připravit.

za svobodu
za zrušení cenzury
za právo na pravdivé informace
za státní suverenitu
za propuštění politických vězňů

17:00 Setkání před bazilikou svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě a následný pochod na Národní. A vezměme si sebou svíčky.


Rozhovor na Incorrect.cz – Zuzana Majerová, Václav Hrabák – iniciativa Zachraňme náš státVyhlášení iniciativy Zachraňme náš státProhlášení iniciativy Zachraňme náš stát ke státnímu svátku 28. října

28. říjen 1918 je důležitým mezníkem v tisícileté historii české státnosti. Došlo k formální obnově naší suverenity, k opuštění svazku s Rakousko-uherskou monarchií a, v neposlední řadě, také k ukončení hrůz První světové války. Války, kterou Češi nechtěli, kterou si nepřáli a do které byli vmanipulováni... (číst celý text)

7. listopadu: Hovory na pravici – Jak se pozná totalita. Za názor do basy? Jak se bránit zvůli novodobých cenzorů

Akce D.O.S.T. pořádá v den patnáctého výročí zveřejnění Manifestu D.O.S.T. v pondělí 7. listopadu od 17 hodin svůj třicátý čtvrtý diskusní večer... (podrobnější info)

Tisková zpráva ke vzniku výzvy Zachraňme naši republiku

Tisková zpráva v PDF
12. září 2022

Zachraňme naši republiku

Zachraňme naši republiku je společná aktivita stran, hnutí a osobností, kteří se spolu aktivně scházejí a jednají o vzájemné spolupráci a společném postupu. Na základě jednání u kulatého stolu budou vydávat společná prohlášení a konkrétní plány na možné zastavení ničení naší republiky, kterou realizuje vláda Petra Fialy.

Pracujeme na tom, aby vznikl nepolitický kompetentní tým odborníků s organizačními a manažerskými schopnostmi, který by po pádu vlády, který by v zájmu České republiky měl přijít co nejdříve, pomohl dovést zemi k volbám, a který bude mít podporu politických stran napříč opoziční scénou.
11. září 2022Záznam z vyhlášení výzvy Zachraňme naši republiku
Ctiněves – Říp 10. záříJiří Kobza (SPD), Milan Čech (Trikolóra), Ladislav Jakl (Institut Václava Klause), Daniela Kovářová (bývalá ministryně spravedlnosti), Marek Obrtel (domobrana), Václav Hrabák, Otto Jarolímek (Soukromníci), Věra Bourová (ANS), Pynelopi Cimprichová (Švýcarská demokracie), Jan Skalický (Kudy z krize) a další. Hudbou doprovází písničkář Pepa Nos. Na závěr česká hymna na Řípu
Raptor TV
10. září 2022
výzva v PDF ke stažení

Sledujte náš web a také se přihlaste k odběru

Naší výzvou k demisi naše aktivita nekončí, ale začíná.

Na dalších krocích k záchraně naší republiky usilovně pracujeme a co nejdříve budeme tyto další kroky zveřejňovat a šířit.

Naše aktivita je otevřená všem lidem, stranám a spolkům, kteří chtějí přiložit ruku k dílu za záchranu naší krásné země.

Tím nejdůležitějším, aby se naše snahy naplnily, je vaše aktivita a podpora. Bez ní to nepůjde. Ale právě protože země česká oplývá moudrými a statečnými lidmi, tak věříme, že zvítězíme.


Mediální partneři


             

 

Záznam ze shromáždění na Vítkově 1. května 2023

Výzva POJĎME SE NEBÁT!

(text výzvy)
PODEPSAT VÝZVU

Mír a spravedlnost

Prohlášení k výzvě Mír a spravedlnost

Bašta na Hrad!

Společná výzva zástupců stran, hnutí a spolků

17. 11. pochod Zachraňme náš stát z Vyšehradu na Národní

(podrobnosti)

Vyhlášení iniciativy Zachraňme náš stát

Záznam z vyhlášení výzvy Zachraňme naši republiku


 

#zachranmenasstat