Prohlášení

Prohlášení iniciativy Zachraňme náš stát k 2. kolu prezidentských voleb

Iniciativa Zachraňme náš stát (ZNS) není fanklubem Andreje Babiše. Zásadně odsuzujeme jeho kroky zejména v době koronavirových restrikcí a lockdownů, stejně jako následnou politiku jeho vlády v podobě distribuování kompenzačních nekrytých peněz, které roztočily inflační spirálu. Zároveň ale dobře víme, že si na mezinárodním fóru, včetně Evropské rady, mnohokrát dokázal bouchnout do stolu a zastat se zájmů České republiky. Jeho protikandidát se horlivě hlásí k celé pokleslé progresivistické agendě, klimatickému šílenství a řinčení zbraní. Už dopředu inzeruje, že bude poslušným vykonavatelem cizích zájmů, jak byl ostatně celý život zvyklý.

U volební urny je každý sám za sebe. Volební akt je výsostně individuálním rozhodnutím. ZNS přesto prosí všechny zodpovědné občany, aby se nedali znechutit, aby ke druhému kolu prezidentské volby přišli a aby u toho zvážili, který z kandidátů je dosazován cizími silami, který z kandidátů nemá nebo snad i tají své názory, aby měl volné ruce ke službě svým loutkovodičům, a který naopak už nesl politickou odpovědnost, měl příležitost se vybarvit v dobrém i zlém a u nějž víme, co můžeme čekat. Je to volba mezi hrbolatou cestou a propastí. Nenechme o své zemi rozhodovat ty, kteří budou mít větší motivaci přijít k volbám. Rozhodněme my. Nemáme to snadné. Ale svou odpovědnost přijímáme. Přijměte ji také.

20. ledna 2023Prohlášení iniciativy Zachraňme náš stát k hlasování o nedůvěře vlády

Iniciativa Zachraňme náš stát (ZNS) rozhodně podporuje návrh na vyslovení nedůvěry Fialově vládě a vyzývá všechny zodpovědné poslance, aby návrh podpořili.

Je totiž jasné, že vláda v současném složení a na současném koaličním půdorysu není schopna a nejspíše ani ochotna zvládat aktuální projevy společenské a ekonomické krize, které dopadají na naše domácnosti i naše firmy a které tato vláda z velké části sama způsobila. Tato vláda svým jednáním bezprecedentně zatahuje naší zemi do válečného konfliktu a tedy činí něco zcela zásadního, k čemu ji v době posledních voleb volič rozhodně nedal mandát. Z těchto důvodů je hlasování o vyslovení nedůvěry vládě a vyvolání předčasných voleb zcela legitimní. O takovýchto krocích by měl volič rozhodnout v regulerních demokratických volbách.

Vláda není schopna zkrotit masivní schodek veřejných financí, drahotu, energetickou krizi ani rekordní pokles reálných mezd. Tato vláda nehájí zájmy obyvatel naší republiky, ale spíše zájmy mezinárodních sil. Jde na ruku mocným tohoto světa tím, jak slepě a nekriticky přejímá projevy zničujícího klimatického šílenství, ale i v oblasti bezpečnosti či potřeb našich exportérů. Vláda pokračuje v destrukci rodiny ve snaze prosadit módní dekadentní progresivistické společenské cíle. Nechceme Great Reset, Green Deal ani nezodpovědnou podporu válce na Ukrajině. Jsme proti omezování svobody projevu, které se v ohromných rozměrech objevilo už při přestřelených vládních restrikcích kolem viru SARS CoV 2, nechceme vazalskou energetickou politiku ani obětování našeho zahraničního obchodu zájmům globálních elit.

Přestože poslanci jednají podle nařízení svých sekretariátů, musí si uvědomit, že odpovědnost je zcela a pouze na každém z nich. Přestože si to mnozí lidé stále ještě neuvědomují, vláda zatahuje celou zemi do hluboké ekonomické propasti a dříve či později započnou na ulicích takové nepokoje, že vláda se konce svého volebního období nedočká. A zodpovědným poslancům, kteří zastaví vládu v další destrukci a zkrátí tím tak utrpení obyvatel celé České republiky to národ nezapomene. Myslete na budoucnost naší země a nikoliv na stranickou poslušnost a krátkodobé osobní výhody, které brzy skončí.

Tato vláda selhala, tato vláda škodí, tato vláda zklamala české občany. Tato vláda musí odejít.

17. ledna 2023Prohlášení iniciativy Zachraňme náš stát k výzvě Mír a spravedlnost

Iniciativa Zachraňme náš stát podporuje hlavní myšlenky výzvy Mír a spravedlnost a je otevřena jakékoli formě bližší spolupráce s touto iniciativou.

V naší výzvě Zachraňme naši republiku z 10. září, ke které se připojila řada osobností a zástupců organizací i spolků, pojmenováváme jednoznačně jednu z příčin současné krize, která spočívá v podpoře války na Ukrajině a v rezignaci na snahu zprostředkovat mírové řešení konfliktu. Ve výzvě dále deklarujeme, že pro záchranu naší země je co nejdříve nutné zastavit vyzbrojování ukrajinské armády, podporovat mír, skoncovat se sankcemi, které poškozují nejvíce naši ekonomiku, přestat slepě následovat EU a NATO a začít prosazovat zájmy České republiky.

Je ostudné, jak se o výzvě Mír a spravedlnost vyjadřil Martin Fendrych, zástupce profese, která má hájit demokratické principy a svobodný přístup k různým názorům, a poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který svými vyjádřeními přímo podrývá bezpečnost naší země.

Proto všem signatářům výzvy Mír a spravedlnost vyjadřujeme plnou podporu.

www.miraspravedlnost.cz

Prohlášení iniciativy Zachraňme náš stát ke státnímu svátku 28. října

28. říjen 1918 je důležitým mezníkem v tisícileté historii české státnosti. Došlo k formální obnově naší suverenity, k opuštění svazku s Rakousko-uherskou monarchií a, v neposlední řadě, také k ukončení hrůz První světové války. Války, kterou Češi nechtěli, kterou si nepřáli a do které byli vmanipulováni.

Ve světle současného vývoje světové a domácí politiky je zřejmé, že bychom potřebovali nový 28. říjen, pokud možno takový, který by „vládu věcí našich“ navrátil zpátky do rukou národa co nejdříve, a minimalizoval škody způsobené sebezáhubným nasměrováním současné vlády.

Čas svobody, stability, míru a relativní prosperity, jak se zdá, skončil. Byli jsme zavedeni do proudu dramatických změn a konfliktů současného světa, jejichž turbulence vážně ohrožují osudy našeho státu i každého z nás. Již dnes mnozí pociťují devastující dopady vzniklé situace na hospodářství, energetiku a bezpečí naší země.

V této situaci, a před očima dějin, viníme vládu Petra Fialy:

  - Z neschopnosti a neochoty hájit základní existenční zájmy občanů
  - Z vazalského postoje vůči EU a ohrožení energetické bezpečnosti státu
  - Z nereálného hodnocení možností a vhodnosti role ČR v soudobých ozbrojených konfliktech
  - Z nesystémovosti a chronického podceňování rizik při pomoci uprchlíkům
  - Z používání nepřijatelně agresivního a cynického slovníku vůči názorovým oponentům
  - Z podpory nebezpečné radikalizace a polarizace české společnosti
  - Z bezprecedentního omezování základních občanských práv a svobod, zejména svobody slova, názoru a přesvědčení

Je nezbytné tento styl a směr politiky opustit a konečně začít pracovat na záchraně našeho státu a národa. Je třeba se vrátit k hodnotám 28. října: K politické suverenitě, ekonomické svobodě a míru pro naši zemi!


V Praze dne 28. října 2022

Mgr. Petr Bahník - předseda Akce D.O.S.T.
Mgr. Jiří Kobza - poslanec SPD
Zuzana Majerová - předsedkyně Trikolory
Václav Hrabák - publicista
Ladislav Jakl - pracovník Institutu Václava Klause
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - ústavní právník
MUDr. Marek Obrtel - ppl. v záloze, šéf domobrany
Mgr. Stanislav Novotný - Asociace nezávislých médií
Mgr. Michal Semín - publicista
Mgr. Petr Štěpánek - hudebník a spisovatel , 1. místopředseda Trikolory
PhDr. Jiří Hejlek - filosof
Mgr. Josef Nerušil – předseda SPD Praha
Jakub Olbert - předseda hnutí PES
Lic. Daniel Solis, LL.M - politolog
Antonín Baudyš - Spojenectví Říp
František Červenka - publicista
Ing. Tomáš Doležal - ekonom, politický analytik
RNDr. Otto Jarolímek, CSc. - podnikatel a vysokoškolský pedagog
Jiří Fuchs - filosof
Dušica Zimová - publicistka a moderátorka
Josef Nos - písničkář
Mgr. Igor Volný - právník
Michal Gulyáš - herec
Tomáš Čada - Spojenectví Říp


    

    

Vysílání Národního proudu 22. 3. 2024

Náš nejcennější státní symbol, zlatý korunovační kříž, byl na půl roku odvezen do německého...
 

Záznam ze shromáždění na Vítkově 1. května 2023

Výzva POJĎME SE NEBÁT!

(text výzvy)
PODEPSAT VÝZVU

Mír a spravedlnost

Prohlášení k výzvě Mír a spravedlnost

Bašta na Hrad!

Společná výzva zástupců stran, hnutí a spolků

17. 11. pochod Zachraňme náš stát z Vyšehradu na Národní

(podrobnosti)

Vyhlášení iniciativy Zachraňme náš stát

Záznam z vyhlášení výzvy Zachraňme naši republiku


 

#zachranmenasstat