1. května – Pochod míru a shromáždění na Vítkově
Stát jsme my, občané České republiky!

Záznam ze shromáždění na Vítkově 1. května 2023

Jak na draka s fialovou, černou a vykulenou hlavou?


video ke stažení a šíření

Na Vítkově promluvili:


Ladislav Jakl
publicista

Petr Bahník
předseda Akce D.O.S.T.

David Bohbot
bezpečnostní expert

Pynelopi Cimprichová
Švýcarská demokracie

Zdeněk Jandejsek
zemědělský expert

Otto Černý
Trikolora

David Formánek
publicista

Vladimír Štěpán
energetický expert

Ivan Noveský
energetický expert

Josef Skála
KSČM

Jiří Kobza
poslanec SPD

Václav Hrabák
publicista

Akci na Vítkově podporují:


Zdeněk Koudelka
ústavní právník

Marek Obrtel
šéf domobrany

Stanislav Novotný
publicista

Jaroslav Bašta
poslanec SPD

Zuzana Majerová
předsedkyně Trikolory

Jana Turoňová
ČSSD

Jakub Olbert
hnutí Pes

Antonín Baudyš
hnutí Cesta

Vladimíra Vítová
předsedkyně ANS

Roztislav Kubíček
Občan v odporu

Denis Novák
AKS

Radana Trčová
Občan v odporu

Josef Nos
písničkář
Mírový pochod: 1. máj je především svátek jara, lásky a oslava života. Nastrčení úředníci, ministři, vojenští oficírové i lékaři se však chystají na válku, přestože naši zemi nikdo vojensky neohrožuje. Loutková vláda poslušně plní cizí zadání a vměšuje se do zahraničního válečného konfliktu, přestože tím ohrožuje každého z obyvatel naší země. My se však černo-fialového zatahování do války odmítáme účastnit a to půjdeme společně vyjádřit mírovým pochodem z náměstí Republiky (sraz ve 14 hodin) na horu Vítkov.

Shromáždění na Vítkově: Vítkov je pro náš národ symbolem toho, že se i hrstka odhodlaných lidí bez hmotného zázemí dokáže úspěšně postavit početní a materiální přesile zotročovatelů. A právě nyní se v situaci, kdy se nás snaží zotročit kruhy s ohromným finančním zázemím, nacházíme. Fialová vláda, slouhové zahraničních zájmů, se nyní snaží dostat náš národ na lopatky. Pokračují v dlouhodobé a systematické destrukci národní identity, vzdělání, společného státního majetku, osobních svobod, osobního vlastnictví, rodinných hodnot i pohlavní identity každého jednotlivce pomocí agend EU, NATO, WHO, Green-deal, LGBT, ČT atd. A nyní se tento proces navíc snaží urychlit tím, že chtějí zatáhnout naší zemi do válečného konfliktu.

Tyto síly, které režírují i „naši“ loutkovou fialovou vládu, a které na tom pracují za obrovské (v podstatě neomezené) finanční podpory již řadu let, počítají s tím, že jakýkoliv odpor zanikne v nekonečných neshodách a hašteření opozičních kruhů. A samozřejmě toto hašteření velmi aktivně podporují. Jediné, čeho se skutečně děsí, a o čem ví, že jim může skřížit jejich plány je to, že se obyvatelé českých zemí semknou a cizím silám se společně postaví. Ale právě v tom tkví naše jediná šance – spojením našich sil můžeme dokázat zvrátit vývoj v naší zemi z naprostého podrobení se cizí moci v návrat skutečných hodnot a v opětovné vzkvétání naší země.

Proto se společně sejdeme před památníkem Jana Žižky, abychom udělali další krok ke spolupráci národních opozičních sil a zveme všechny, kterým leží na srdci osud naší krásné země, aby přišli společně s námi podpořit myšlenku spolupráce pro záchranu našeho státu. Nejde o to dostat na Vítkov co nejvíc lidí. Neplatíme žádné billboardy, reklamy ani svoz autobusy – touto cestou opravdová revoluce nevznikne. Čas na skutečně masové hnutí ještě přijde. K tomu však nejdříve musí vzniknout silné spojenectví bez ohledu na uspokojování osobních ambicí. A o tom právě bude naše prvomájové setkání na Vítkově.

Přijďme a společně vytvořme energii, kterou již nepůjde zastavit!

Pojďme šířit naše noviny Věstník Vltava

Věstník Vltava

Vážení příznivci iniciativy Zachraňme náš stát, nastává okamžik, kdy je nutné mobilizovat naše síly.

Naše země je v ohrožení ještě dalekosáhleším, než byla v době vzniku naší společné iniciativy. Média dosadila na prezidentský post válečného štváče, generála vojenské organizace, jež je známá svou agresivitou a bývalého rozvědčíka komunistické diktatury. Nic na tom nemění to, že již po pár dnech po zvolení jsou sami jeho voliči zděšeni jeho výroky. Moc je uchopena a média mají dále celou situaci pod kontrolou, stejně jako tomu bylo v roce 1948.

Přesto nám však Moc, zaslepená svou neotřesitelností, ponechává „blahoskloně“ ještě určité poslední výdobytky svobody. Protože nám leží na srdci osud naší země, jsme povinni ji využít... (celý článek a Věstník Vltava ke stažení)

Výzva – POJĎME SE NEBÁT!

Naše vláda škodí lidem. Zasahuje jim do životů, ohrožuje jejich svobodu i prosperitu. Prodává naši suverenitu a slouží cizím zájmům. Náš národ ale není stádem ovcí. Často to dlouho vypadá, že si nechá líbit všechno. Ale když se pak ozve, obvykle to stojí za to. Poměry v naší republice jsou dnes natolik neudržitelné, že chvíle se nahlas ozvat právě přichází.

Drtivá inflace sebrala během krátké doby velkou část úspor všem z nás, kdo mysleli na budoucnost. Energetická drahota posílá do chudoby stále další a další vrstvy našich obyvatel. Před krachem jsou živnostníci, malé a střední firmy i firmy a značky se staletými kořeny patřící k národnímu bohatství. A v neposlední řadě to nejděsivější: Vláda dělá vše pro to, aby nás zatáhla do válečného konfliktu.

A v této situaci připravuje vláda kroky, které... (celý text výzvy)Spojení sil, které věří v život a záchranu našeho státu

svrchovanost – svoboda – mír – hospodaření – pluralita

Iniciativa Zachraňme náš stát vzniká z potřeby spojit politický a občanský odpor proti vládě, destruující naši krásnou vlast, a aktivně řešit krizi ekonomiky a fungování našeho státu. Vedení naší země, o kterém lze stěží hovořit jako o fungující vládě, směřuje naši zemi do chudoby, zadlužení, závislosti na cizích mocnostech a do války. Mnohé škody způsobené Fialovou vládou jsou již nevratné, avšak stále věříme, že nejhoršímu můžeme ještě zabránit.


Osobnosti, které se spojily k vytvoření výzvy Zachraňme naši republiku, deklarovaly, že budou nadále společně aktivně pracovat. Výsledkem této spolupráce je iniciativa Zachraňme náš stát, která si klade následující cíle:

a) šíření osvěty o destruktivních aktivitách Fialovy vlády a o možných řešeních,

b) podpora a organizace protestů a občanského odporu proti Fialově vládě,

c) vyvolání demise Fialovy vlády a předčasných voleb,

d) nastolení dočasné vlády poctivých a řádných hospodářů.


Tato iniciativa vzešla ze spolupráce lidí s postojovou a názorovou integritou, kteří dlouhodobě, čitelně a konzistentně působí ve veřejném prostoru. V současné krizové situaci si nemůžeme nadále dovolit přešlapy a zmatky, které oslabují touhu lidí prosadit pozitivní změny. Naše země nyní potřebuje spojení lidí, kteří ji mohou skutečně a zodpovědně dovést ke změně.

Pokud nezabráníme extrémnímu zchudnutí a zadlužení celého našeho státu, staneme se natolik závislými na cizích mocnostech a nadnárodních strukturách, že již nyní velmi omezená suverenita našeho státu může vzít zasvé. Navíc ještě hrozí, že Fialova vláda zavleče vojenský konflikt na naše území. Fialově vládě musíme říct jasné

NE!

Iniciativa Zachraňme náš stát je společenství otevřené spolupráci a propojení s dalšími spolky, stranami a osobnostmi, které souzní s ideami iniciativy Zachraňme náš stát a jejichž jednání je transparentní a důvěryhodné. Všichni, kteří chtějí čestně a poctivě spolupracovat, jsou vítáni.
Výbor iniciativy Zachraňme náš stát

Občané spojení v iniciativě Zachraňme náš stát se shodli na vytvoření výboru, jehož členové budou veřejně vystupovat a jednat v duchu iniciativy.
1. Výbor zastupuje široké názorové spektrum opozičních politických stran a hnutí, občanských aktivit a iniciativ a osobností veřejného života.
2. Výbor má za úkol vyvažovat rovnováhu mezi politickými a občanskými aktivitami tak, aby hnutí občanů nemohlo být zneužito pouze jako nástroj politického boje, ale současně ani jako nástroj obcházení demokratického systému v naší zemi. Jen spojením těchto aktivit může vzniknout synergie tolik potřebná k zastavení likvidace našeho státu.
3. Výbor si klade za cíl koordinovat veřejné aktivity nátlaku na svržení Fialovy vlády tak, aby nedocházelo k rozmělňování a tím i otupení efektu občanských aktivit, což je jeden z nástrojů současné vládní diktatury.
4. Výbor zajišťuje, aby občanský odpor nemohl být zneužit úzkou zájmovou skupinou, která by se mohla snažit převzít řízení státu v neprospěch občanů naší republiky a v zájmu vlastním či cizím. Bude garantovat odbornost, nezávislost a transparentnost navržených odborníků pro dočasnou vládu, která bude nastolena po pádu Fialovy vlády.
Jiří Kobza

poslanec SPDZuzana Majerová

předsedkyně TrikoloryLadislav Jakl

publicistaPetr Bahník

předseda Akce D.O.S.T.
Marek Obrtel

šéf domobranyJaroslav Bašta

poslanec SPDZdeněk Koudelka

ústavní právníkVáclav Hrabák

publicista

 

Shromáždění proti odvolání děkana Miroslava Ševčíka

1. května – Pochod za mír a shromáždění na Vítkově – Stát jsme my, občané České republiky!

Pojďme šířit naše noviny

Věstník Vltava

Výzva POJĎME SE NEBÁT!

(text výzvy)
PODEPSAT VÝZVU

Mír a spravedlnost

Prohlášení k výzvě Mír a spravedlnost

Bašta na Hrad!

Společná výzva zástupců stran, hnutí a spolků

17. 11. pochod Zachraňme náš stát z Vyšehradu na Národní

(podrobnosti)

Vyhlášení iniciativy Zachraňme náš stát

Záznam z vyhlášení výzvy Zachraňme naši republiku


 

#zachranmenasstat